085 822 6601 info@waq.nl

Over Wagenvoort Advies Compas

Missie

We streven naar waarde-creatie bij ons klanten en willen onze passie voor financiële vraagstukken delen, toekomstbeelden verkennen en helpen realiseren.

Visie

Wij geloven in het creëren van waardevolle ontmoetingen met haar klanten. We streven naar betekenisvolle en duurzame relaties op basis van persoonlijk contact en gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

We helpen bij het maken van de juiste financiële keuzes en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Wilt u partner worden of heeft u ondersteuning nodig? Neem contact met ons op om te zien wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Kernwaarden

Transparant handelen
In ons dagelijks handelen, tarifering en advisering.
Passie
Alles of niets, hart en ziel, met vuur en vlam, 100% inzet om bestaande en nieuwe op te pakken en hierdoor zichzelf en anderen inspireert.
Kwaliteit
Het vermogen om hoge kwaliteitseisen te stellen aan het eigen werk en dat van anderen en te streven naar voortdurende verbetering daarvan en om fouten te voorkomen.
Deskundig
Het vermogen om bekwaamheden, vaardigheden en expertise actueel te houden, effectief toe te passen en over te dragen aan anderen.
Betrouwbaarheid
Het erop kunnen vertrouwen dat de ander een gegeven belofte of gemaakte afspraak ook daadwerkelijk nakomt.

Ontstaansgeschiedenis

Deze groep met bedrijven op het gebied van financiële dienstverlening heeft haar naam te danken aan de oprichter en eigenaar Nico Wagenvoort. Wagenvoort is meer dan 25 jaar geleden gestart met Boschland accountants en adviseurs. Samen met compagnon Henk Hoksbergen heeft hij dit uitgebouwd tot een vijftal accountantskantoren in Gelderland en Limburg. Daarnaast is Nico Wagenvoort oprichter van kantoren in salaris- en personeelsadministratie, HR-consultancy, hypotheken & verzekeringen, vastgoedbeheer, financieringen & overnames, werving & selectie en (online) boekhouding.
Om krachtiger te zorgen dat deze bedrijven van elkaars sterke punten en expertise gebruik maken, waardoor de klant nog beter bediend wordt, zijn deze ondernemingen nu gebundeld in het Wagenvoort Advies Compas.

Het Team

Nico Wagenvoort

Algemeen directeur

Patrick Kuster

Commercieel directeur

Meer collega's...

..staan voor u klaar. Wij hebben ruim 100 collega’s om ons te ondersteunen op ieder hun eigen vakgebied. Zoekt u een specifieke medewerker of expertise? Laat het ons weten.